Услуга на купувачи

УСЛУГА НА КУПУВАЧИ Почитувани потрошувачи, Вашите забелешки и сугестии во врска со асортиманот на артиклите како и квалитетот на работата на вработените ги решаваме во согласнот со одредбите на Законот за заштита на потрошувачите на Република Србија објавен во Службен весник 73/10. Подетално можете да се информирате со испраќање на маил на  isrc.customerservice@outlook.com, а ние ке одговориме на сите ваши прашања.

Ваѓ ИваСтефан retail consulting!